GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door gebruik te maken van www.T-vastgoed.be verklaart de bezoeker uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden.
Beheerder T Vastgoed – E.T.A.nv Aarschotsesteenweg 100B 2230 Herselt info@etanv.be
Ontwikkelaar Whise nv Leuvensesteenweg 775 1140 Brussel De toepasselijke gebruiksvoorwaarden van Whise nv gelden bijgevolg ook voor deze website. Voor een gedetailleerd overzicht hiervan verwijzen wij u graag naar: https://www.nl.whise.eu/algemenevoorwaarden
Inhoud van de website
Het aanbod van onroerende goederen en het verstrekken van bijkomende inlichtingen gebeurt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van T Vastgoed – E.T.A.nv. Wij doen al het mogelijke om enkel betrouwbare informatie mee te geven en deze up to date te houden. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u ons steeds contacteren. Er wordt bijgevolg getracht dit zo snel mogelijk te corrigeren.
Beschikbaarheid van de website
Wij trachten onze website constant ter beschikking te houden, vrij van bugs of andere virussen. Om technische of andere redenen kan de website echter op elk moment en zonder voorafgaandelijke waarschuwing onderbroken worden. Ondanks al onze inspanningen om bugs en andere virussen tegen te gaan, kan T Vastgoed - E.T.A.nv niet aansprakelijk gesteld worden voor de aanwezigheid ervan en eventuele schade, van welke aard dan ook, die hieruit zou voortvloeien voor de gebruiker. Wij raden u dan ook aan uw computer steeds te voorzien van de noodzakelijke beveiligingsprogramma’s.
Intellectuele rechten
De intellectuele rechten op de volledige inhoud van de website behoren toe aan T Vastgoed – E.T.A.nv.
De vormgeving van deze website valt onder copyright Whise nv.
T Vastgoed – E.TA.nv verleent de gebruiker van de website het recht op een niet-overdraagbaar, niet-collectief en niet-exclusief privégebruik met als enige doel alle weergegeven inhoud te raadplegen. De gebruiker mag een kopie van de inhoud afdrukken uitsluitend voor privégebruik en dit zonder wijziging van de inhoud van de website op welke manier dan ook.
Toepasselijk recht en wetgeving

De Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring vermeld op www.T-vastgoed.be vallen onder toepassing van de Belgische wetgeving en bevoegdheid van Belgische rechtbanken.